Artikelen
 
Klik door op titel, dan wel op "HTML" of "PDF"

 
 
 
Voor de artikelen die Blokland sinds 2015 heeft gepubliceerd, bezoek de website www.socialscienceworks.org

     
 
 
‘Robert A. Dahl’, in: Turner, Bryan S. et al (eds.) The Encyclopedia of Social Theory . London: Wiley Blackwell. forthcoming

     
 
 
‘What prospects for social and political science? Creating usable knowledge for tomorrow's democratic societies' forthcoming

     
 
 
Media, Pluralisme en Democratie: hoe verleiden we burgers tot deliberatie en tolerantie? (Oratie Vrije Universiteit Brussel), forthcoming.

     
 
 
'Vrije verkiezingen in de Verenigde Staten? De vigerende Amerikaanse vrijheidsconceptie, haar rechtvaardiging, haar gevolgen voor andere vrijheidsconcepties, voor de sociale en de politieke gelijkheid en voor de democratie'. Civis Mundi, forthcoming

     
 
 
'Laat cultuurbeleid over aan de politiek', Beleid en Maatschappij, 2013, Vol.40, No.4, pp. 427-31.

     
 
 
'Op weg naar het einde van onze cultuur: sociaal-democratie in de moderne tijd', in: Hurenkamp, M. et al (red.), Tegenwicht: Waarom Waarden Ertoe Doen. Amsterdam: Van Gennep, 2013: 167-89

     
 
 
‘Vrijheid: Isaiah Berlin en John Stuart Mill', in: Rebel, Frank (red.) De Rechtvaardigde Samenleving, Amsterdam: Instituut voor Filosofie, 2012, pp.49-62

     
 
 
‘Nederlands cultuurpolitiek drama', Socialisme & Democratie, Vol. 69, Nr.4, april 2012, pp.9-24; ook opgenomen in: Civis Mundi, januari 2012.

     
 
 
‘Nederland schreeuwt om beschaving', Rekto:Verso - Tijdschrift voor Kunst en Kritiek, Nr.45, januari - februari 2011; onder de titel 'Meninkjes aan de macht' ook opgenomen in: Boekman, Jg.23, Nr.86, maart 2011.

     
 
 
‘Nawoord’, in: Berlin, I. Twee Opvattingen van Vrijheid (Two Concepts of Liberty, oorspronkelijk in 1958 verschenen en opgenomen in Four Essays on Liberty uit 1969; vertaling Tine Ausma), Amsterdam: Boom Kleine Klassieken, 2010, pp.85-116.

 
HTML
PDF
 
 
2010

 
‘De lange jaren tachtig als een doelbewust politiek misverstand’, De Witte Raaf, Jg.24, Nr.142, november-december 2009, pp.1-6.

     
 
 
'Liberalisme en pluralisme: Isaiah Berlin over de grondvesten van de westerse beschaving', in: Hans Blokland. 2008. Een Lange Leegte: Over Maatschappelijk Onbehagen, Politieke Competentie en het Plannen van een Toekomst. Kampen: Uitgeverij Klement. pp. 257-90.

 
HTML
PDF
 
 
 
'Een westerse democratie trekt ten oorlog: democratische besluitvorming en Irak', in: Hans Blokland. 2008. Een Lange Leegte: Over Maatschappelijk Onbehagen, Politieke Competentie en het Plannen van een Toekomst. Kampen: Uitgeverij Klement. pp. 69-114.

 
HTML
PDF
 
 
 
‘Een politicologie van hybride organisaties: de ideologie en de kennis’, Bestuurskunde, Jg.17, Nr.1, lente 2008, pp.50-69.

 
HTML
PDF
 
 
 
‘De regering is oordelaar van kunst en wetenschap’, Metropolis M: Tijdschrift over Hedendaagse Kunst, Jg.5, Nr.6, december 2007, pp.26-28

     
 
 
‘De Beat III: Een voorstel voor een multifunctioneel en multidisciplinair centrum voor de cultuur en de educatie van jongeren'. Rotterdam, november 2007

     
 
 
‘De Langeleegte: verkiezingen in Nederland’, De Witte Raaf, Jg.21, Nr.125, januari/februari 2007, pp.4-8

     
 
 
‘De Beat II: Over de kansen van de Rotterdamse jeugd en haar cultuur; Een voorstel voor een multifunctioneel en multidisciplinair centrum voor de cultuur en de educatie van jongeren'. Rotterdam, maart 2007

     
 
 
'Over het plannen van een toekomst’, Beleid en Maatschappij, Jg.33, Nr.4, 2006, pp.266-80

 
HTML
PDF
 
 
 
‘De Corrumperingen van het lobbyen: lessen uit de Verenigde Staten’, De Helling: Kwartaalblad voor Linkse Politiek, nr.3, herfst 2006, pp.36-40

     
 
 
'Een poel van maatschappelijk onbehagen', De Witte Raaf, Jg.20, Nr.120, maart-april 2006, pp.1-4

     
 
2005

 
'Op weg naar het einde van onze cultuur: sociaal-democratie in de moderne tijd', in: Becker, F. en W. van Hennekeler (red.), Cultuurpolitiek, WBS Jaarboek 2005, Amsterdam: Mets & Schilt; Wiardi Beckman Stichting, pp.37-59

     
 
 
'De ondergang van een portiek', Trouw, Letter & Geest, 15 oktober 2005, pp.6-8

     
 
 
'Lof der waarlijke politiek', De Groene Amsterdammer, Jg.129, Nr.13, 2005, p.24-8

     
 
 
'Leren van de gebrekkige "civil society" van Tsjechië', Facta: Sociaal-Wetenschappelijk Magazine, Jg.13, Nr.1, 2005, pp.20-6

 
HTML
PDF
 
 
 
'Trapped in the Emancipation-Dilemma', The Good Society, Vol.12, No.3, May 2004, pp.58-63

     
 
 
'De Corrumpering van de Amerikaanse Democratie', Socialisme & Democratie, Jg.61, Nr.3, 2004, pp.8-24

 
HTML
PDF
 
 
 
'Robert A. Dahl: Kleine stappen brengen ons niet meer verder', Facta: Sociaal-Wetenschappelijk Magazine, Jg. 12, Nr.8, 2004, pp.8-12

     
 
 
'Op zoek naar een balans in het cultuurbeleid', Ons Erfdeel: Algemeen-Nederlands Tweemaandelijks Cultureel Tijdschrift, Jg.43, Nr.1, 2004, pp.59-67

     
 
 
'Een ongerichte schreeuw om politiek', Trouw, 16 mei 2002

     
 
 
'Charles Lindblom heroverweegt de markt', FACTA: Sociaal-Wetenschappelijk Magazine, Jg.9, Nr.2, 2001, pp.10-16

     
 
 
'Robert A. Dahl over democratie en de Europese Unie', Socialisme & Democratie, Jg.58, Nr.2, 2001, pp.74-9

     
 
2000

 
'Robert E.Lane en de achterhaaldheid van het marktliberalisme', FACTA: Sociaal-Wetenschappelijk Magazine, Jg.8, Nr.5, 2000, p.8-13

     
 
 
'Berlin on liberalism and pluralism: a defense', The European Legacy: Toward New Paradigms; Journal of the International Society for the Study of European Ideas, Vol.4, Nr.4, 1999, pp.1-24

 
HTML
PDF
 
 
 
‘Over de Holocaust, de schaamte, de hoop en het socialisme’, Socialisme & Democratie, jg.56, nr.1, 1999, pp.56-60

     
 
 
‘De religie van de vrije markt’, Vrij Nederland, Jg.60, Nr.9, 1999, p.47

     
 
 
'Kiezen tussen Bach en Madonna: tussen emancipatie en paternalisme, cultuurspreiding en de overheid', Ons Erfdeel: Algemeen-Nederlands Tweemaandelijks Cultureel Tijdschrift, Jg.41, Nr.1, pp.59-74

     
 
 
'Een dagelijks ervaren waarheid' (bespreking van Isaiah Berlin: A life van Michael Ignatieff), Vrij Nederland, Jg.59, Nr.49, 3.XII.1998, pp.63-4

     
 
 
‘Tussen emancipatie en paternalisme: cultuurspreiding en de overheid', in: De Kepper, M.(red.) Cultuurspreiding en de Culturele Centra, Brussel: FEVECCschrift, 1998, pp.5-20

     
 
 
‘Bedrijfssponsoring van de kunsten: een cultuurpolitiek fiasco’, Socialisme & Democratie, Jg.55, Nr.5, 1998, pp.245-46

     
 
 
‘Soldaten van zestien en de vrijheid’, Socialisme & Democratie, Jg.55, Nr.1, 1998, pp.43-4

     
 
 
‘In memorian: Sir Isaiah Berlin’, Filosofie Magazine, Jg.6, Nr.10, 1998, pp.58

     
 
 
‘Een rehabilitatie van de politiek’, in: Franses, P.H. et al (red.) Van Frictie tot Wetenschap: Jaarboek 1995-1996; Vereniging van Akademie-onderzoekers, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1997, pp.39-53

     
 
 
‘Isaiah Berlin tussen liberalisme en communitarisme’, Liberaal Reveil, Jg.38, Nr.4, 1997, pp.164-72

 
PDF
 
 
 
‘Open(baar) bestuur volgens Jan Kooiman’, Nederlandse Staatscourant, Jg.128, Nr.26, 6 februari 1997, p.5

     
 
 
‘De onvermijdelijkheid en continuiteit van politiek en politieke beginselen', in: Becker, F., Tromp, B. et al (red.) Inzake Beginselen: Het Zeventiende Jaarboek van het Democratisch Socialisme, Amsterdam: De Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1996, pp.105-22

 
HTML
PDF
 
 
 
‘Inleiding’, in: Berlin, I. Twee Opvattingen van Vrijheid (Two Concepts of Liberty, oorspronkelijk in 1958 verschenen en opgenomen in Four Essays on Liberty uit 1969; vertaling Tine Ausma), Amsterdam: Boom Klassiek, 1996, pp.7-34

 
HTML
PDF
 
 
 
‘De voortgaande strijd voor positieve vrijheid’, Filosofie Magazine, Jg.5, Nr.8, 1996, pp.17-21

     
 
 
‘Een culturele vrijplaats in een oprukkende economische markt: de openbare bibliotheek als cultuurpolitiek instrument’, Bibliotheek & Samenleving, Jg.24, Nr.1, 1996, pp.14-21

     
 
 
‘Het pantser van de culturele elite en de ruggengraat van Nuis', Nederlandse Staatscourant, Jg.127, Nr.206, 24 oktober 1996, p.6

     
 
1995

 
‘The politics of the value of culture', Boekmancahier: Kwartaalschrift over Kunst, Onderzoek en Beleid, Jg.7, Nr.26, 1995, pp.444-49

     
 
 
‘Cultuur als component bij de herijking van het buitenlandse beleid van Nederland’, in: Kol, J.(red.) Het Buitenlands Beleid van Nederland: Doelstellingen, Instrumenten en Organisatie, Rotterdam: Erasmus Centre for Economic Integration Studies, 1995, pp.55-65

     
 
 
‘Zielvorgaben, Instrumente und Ergebnisse der niederländische Kulturpolitik: eine Übersicht und einige Nuancierungen’, in: Bolle, C.M. & Van Trotsenburg, E.A.(red.) Neue Furchen: Hochschulwesen und Kultur in Betrachtungen rund um das Symposium Niederlande-Österreich 1995 , Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1995, pp.157-185

     
 
 
‘De arbeid, de vrije tijd en het Goede leven: een alternatief perspectief op de huidige economische ontwikkelingen en vooruitzichten', in: Jacquemin, N.(red.) De Verstomming van het Kritische Denken, Brussel: VUB-Press, 1995, pp.109-147

     
 
 
‘Over jeugdig establishment: vrijheid, authenticiteit en jeugdcultuur', Congresbundel Jongeren & Cultuur: Geen Kunst Aan, Amsterdam: Stichting Jeugdbende, 1995, pp.10-17

     
 
 
'Over het spreiden van cultuur en de opdracht van de kunstenaar', Ons Erfdeel: Algemeen-Nederlands Tweemaandelijks Cultureel Tijdschrift, Jg.38, Nr.2, 1995, pp.162-75.

 
HTML
 
 
 
'Ook de stem van het kunstpubliek dient te worden gehoord' (met Nico Konings), De Volkskrant, Jg.74, Nr.21696, 21 november 1995.

 
HTML
 
 
 
'De Europese integratie belemmert de culturele pluriformiteit', Nederlandse Staatscourant, Jg.126, 4 juli 1995, pp.5-6.

     
 
 
'De wereldbeschouwing van Isaiah Berlin: een precair evenwicht tussen relativisme en rationalisme', Beleid & Maatschappij, Jg.XXI, Nr.6, 1994, pp.300-310

     
 
 
'Charles Taylor over individualisme, politiek en de onvermijdelijkheid van de moraal', Acta Politica, Jg.XXIX, Nr.4, 1994, pp.477-506

     
 
 
'De democratische legitimiteit van kunstsubsidies', Boekmancahier: Kwartaalschrift over Kunst, Onderzoek en Beleid, Jg.6, Nr.19, 1994, pp.58-66

 
HTML
 
 
 
'Over individualisering, Marcel van Dam en nog een paar modes', Socialisme & Democratie, Jg.51, Nr.10, 1994, pp.464-69

 
HTML
PDF
 
 
 
'Sir Isaiah Berlin: Meer Brit dan de Britten zelf', Filosofie Magazine, Jg.3, Nr.8, 1994, p.41

     
 
 
'Kunstenaars moeten overtuigen door hun bijdragen', NRC-Handelsblad, Jg.24, Nr.56, 1994, p.6

 
HTML
 
 
 
'Sociaaldemocratische politiek en cultuur in een marktliberaal tijdperk', in: Kalma, P. en H. van Dulken (red.) Sociaal-democratie, Kunst, Politiek: Beschouwingen over een Sociaaldemocratisch Kunstbeleid, Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting/Boekmanstichting, 1993, pp.9-41

     
 
 
'Planning in Dutch cultural policy: an attempt at mixed-scanning', Acta Politica, Jg.XXVIII, Nr.2, 1993, pp.151-71. Tevens opgenomen in: Between Sociology and Sociological Practice: Liber Amicorum dedicated to Mark van de Vall, Nijmegen: Institute for Applied Social Sciences, 1993, pp.207-23

 
HTML
PDF
 
 
 
'Een goed gesprek met Sir Isaiah Berlin' (bespreking van Conversations with Isaiah Berlin van R. Jahanbegloo, London: Halban, 1992) , Beleid en Maatschappij, Jg.XX, Nr.6, 1993, pp.303-06

     
 
 
'Cultuur, vrijheid en de grenzen van de markt', Socialisme & Democratie, Jg.50, Nr.5, 1993, pp.200-07 en Nr.7/8, p.372

     
 
 
'Langs de achterdeur: het Kunstenplan vanuit politicologisch perspectief', Federatie Nieuws (Federatie van Kunstenaarsverenigingen), Nr.3, 1993, p.16

 
HTML
 
 
 
'Een politieke theorie over kunst en economie in de verzorgingsstaat', in: Diels, D.(red.) Schoonheid, Smaak en Welbehagen: Opstellen over Kunst en Culturele Politiek, Antwerpen: Dedalus, 1992, pp.13-55

     
 
 
'Een falend debat over cultuurpolitiek', De Helling, Jg.5, Nr.3, 1992, pp.34-8

     
 
 
'De teloorgang van het Nederlands' (bespreking van Cultuurpolitiek: Het Mogen en Moeten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag: SDU, V73, 1992), Kunst & Educatie: Tijdschrift voor Theorievorming, Jg.1, Nr.1, 1992, pp.34-7

     
 
 
'Meer tempel en minder Agora: een cultuurpolitieke opdracht voor openbare bibliotheken', Bibliotheek & Samenleving, Nr.9, 1992, pp.270-4

     
 
 
'Tegen kunstsponsoring', Boekmancahier: Kwartaalschrift over Kunst, Onderzoek en Beleid, Jg.4, Nr.12, 1992, pp.26-30

     
 
 
'De commercialisering van de omroep tast de culturele identiteit aan', Nederlandse Staatscourant, 1 oktober 1992, pp.9-11

     
 
 
'Talentloze netwerkbouwers', Intermediair, Jg.24, Nr.41, 5 oktober 1992, p.5

     
 
 
'Raad voor de Kunst blijft bij eenzijdig kwaliteitscriterium', Nederlandse Staatscourant, Nr.46, 5 maart 1992, p.6

 
HTML
 
 
 
'Waardeloze macht en interventiewetenschap' (naar aanleiding van Rede en Macht van J.A.A. van Doorn, Den Haag: Vuga, 1988), Socialisme & Democratie, Jg.48, Nr.7/8, 1991, pp.385-90

     
 
 
'Loze beweringen uit een grachtepand' (reactie op 'Cultuur in premie-A-woningen' van C.Smithuijsen in Boekmancahier, Jg.3, Nr.8), Boekmancahier: Kwartaalschrift over Kunst, Onderzoek en Beleid, Jg.3, Nr.9, 1991, pp.343-9

     
 
 
'Nogmaals: over beschaving', Boekmancahier: Kwartaalschrift over Kunst, Onderzoek en Beleid, Jg.3, Nr.7, 1991, pp.85-92

     
 
1990

 
'Over cultuurspreiding, distinctie en beschaving', Boekmancahier: Kwartaalschrift over Kunst, Onderzoek en Beleid, Jg.2, Nr.4, 1990, pp.227-45

     
 
 
'Over de bezieling der vroegere cultuurspreiders' (naar aanleiding van Met den Tooverstaf van Ware Kunst: Cultuurspreiding en Cultuuroverdracht in Historisch Perspectief van M.G.Westen (red.), Leiden: Martinus Nijhoff, 1990), Boekmancahier: Kwartaalschrift over Kunst, Onderzoek en Beleid, Jg.2, Nr.4, 1990, pp.164-8

     
 
 
'Vrijheid, emancipatie en cultuurpolitiek', Maatstaf, Jg.38, Nr.4, 1990, pp.61-81

     
 
 
'Vrijheid en gelijkheid: de inzichten van Richard Norman', Socialisme & Democratie, Jg.46, Nr.7/8, 1989, pp.243-8

     
 
 
'Positieve en negatieve vrijheid heroverwogen'(bespreking van Personal Autonomy: Beyond Positive and Negative Liberty van Robert Young, New York: St.Martin's Press, 1986), Acta Politica, Jg.XXIII, Nr.2, 1988, pp.253-8

     
 
 
'Sociale cultuurspreiding: complot of ideaal?', Socialisme & Democratie, Jg.45, Nr.12, 1988, pp.349-54

 
HTML
PDF
 
 
 
'Socialistische cultuurpolitiek: een onderzoek naar een fundament, deel II', Hollands Maandblad, Jg.29, Nr.2, 1988, pp.15-24

     
 
 
'Socialistische cultuurpolitiek: een onderzoek naar een fundament, deel I', Hollands Maandblad, Jg.29, Nr.1, 1988, pp.12-25