De Modernisering en haar Politieke Gevolgen

 

 

De mogelijkheid om gezamenlijk richting en betekenis te verlenen aan het samenleven vormt voor burgers een essentiŽle dimensie van politieke vrijheid. Velen in de westerse democratieŽn hebben echter het gevoel dat de omvang van deze vrijheid tamelijk gering is gewor≠den. Mensen lijken te zijn overgeleverd aan anonieme structu≠ren en processen waarop zij nauwelijks greep hebben.

In de trilogie Een Rehabilitatie van de Politiek Ė een omvattende studie naar de wortels van het moderne politieke denken Ė onderzoekt Hans Blokland in hoeverre de uitgangspun≠ten waarop het westerse politieke systeem is gebaseerd tot de heersende gevoelens van onmacht hebben geleid. Deze uitgangspunten worden in dit deel geanalyseerd aan de hand van het denken van Weber, Mannheim en Schumpeter. In de volgende twee delen zal dit gebeuren via onder meer het werk van de toonaangevende Amerikaanse politicologen Dahl en Lindblom.

De centrale theoretische invalshoek van de studie is de modernisering. In het bijzonder onderzoekt Blokland de gevolgen van dit ≠pro≠ces voor de politieke, positieve vrijheid van mensen om gezamenlijk richting te geven aan hun samenleving. Weber, Mannheim en Schumpeter leveren gezamenlijk een expliciete en coherente formule≠ring van een door de moderniteit doordrenkt denken over politiek en democratie. De sociale en politieke problemen die de modernisering in hun opvatting veroorzaakt, confronteren bovendien bij uitstek onze tegenwoordige liberale samenleving.

Een belangwekkende studie voor al diegenen die op zoek zijn naar een fundamentele analyse van het maatschappelijk bestel van onze tijd. Het biedt tevens aan studenten in de maatschappijwetenschappen (sociologie, politicologie, bestuurskunde, politieke filosofie en economie) een gedegen inleiding in het werk van Weber, Mannheim en Schumpeter.

 

Motto

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1 Algemene Inleiding

Registers