Pluralisme, Democratie en Politieke Kennis
 
Welke mogelijkheden hebben hedendaagse burgers om gezamenlijk richting te geven aan hun samenleving? Volgens Hans Blokland komt de politieke onvrede in onze westerse democratieŽn in hoge mate voort uit het wijdverbreide gevoel, dat deze mogelijkheden tamelijk beperkt zijn geworden. Mensen lijken overgeleverd aan anonieme structuren en processen die hen realiteiten opdringen waarvoor zij mogelijk niet hadden gekozen wanneer zij hadden beschikt over reŽle keuzemogelijkheden.

In Pluralisme, Democratie en Politieke Kennis onderzoekt de auteur de voedingsbodem en de manifestaties van onze politieke machteloosheid aan de hand van de politieke theorie van het pluralisme. Deze door de moderniteit doordrenkte visie op maatschappij en democratie is binnen de politicologie decennialang dominant geweest en lijkt vandaag in de praktische politiek algemeen geaccepteerd. Omdat tevens de kritiek op het pluralisme uitgebreid aan de orde komt, vormt dit boek bovendien een schets van de geschiedenis van de politieke wetenschap in de twintigste eeuw. Niet eerder werd over een dusdanig lange periode geanalyseerd welke inzichten over politiek, bestuur en beleid deze wetenschap heeft opgeleverd, of zou kunnen opleveren.

Glashelder formulerend, nimmer kiezend voor de brede armzwaai en de makkelijke polemiek, altijd op zoek naar de nuance, tegelijkertijd resoluut en duidelijk in zijn standpunten, rehabiliteert de auteur niet alleen de politiek, maar ook het fundamentele debat over de inrichting van onze samenleving.


Motto's

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding

Registers