Een Lange Leegte

Over Maatschappelijk Onbehagen, Politieke Competentie
en het Plannen van een Toekomst

 

Inhoudsopgave

 

  ††††††† Inleiding

1††††††† De Langeleegte: verkiezingen in Nederland

1.1†††† Een lange, lege campagne

1.2†††† Ego's en imago's

1.3†††† De leegte der opiniepeilers

1.4†††† De democratische leegte van stemwijzers

1.5†††† De uitslag: weg uit het midden

1.6†††† De SP vult de leegte van de PvdA

1.7†††† Tot slot

2††††††† Een poel van maatschappelijk onbehagen

2.1†††† Geluk

2.2†††† Pim

2.3†††† De werkelijkheid van de burger

2.4†††† Minimalistische of echte democratie?

3††††††† Robert E. Lane en de achterhaaldheid van het marktliberalisme

3.1†††† Een woestijn van intimiteit

3.2†††† Politieke malaise

3.3†††† Interview

4††††††† Een westerse democratie trekt ten oorlog: democratische besluitvorming en Irak

4.1†††† Burgers, volksvertegenwoordigers en buitenlandse politiek

4.1.1Drie criteria van democratische besluitvorming

4.1.2De invloeden op en de beperkingen van de volksvertegenwoordiger

4.1.3Drie wijzen om de bestaande besluitvorming te verbeteren

4.1.4Waarom de keuze van middelen niet aan deskundigen kan worden gelaten

4.1.5 Het bevorderen van de politieke competentie

4.1.6Gewenste hervormingen van het politieke stelsel: party government

4.2†††† De gekozen dictator en Irak

4.2.1Machtsconcentratie en zelfgenoegzaamheid

4.2.2Enige kosten van Irak

4.2.3De planning van de interventie in Irak

4.2.4Het ontbreken van een geÔnformeerd debat

4.3†††† Het bevorderen van electorale competentie en het emancipatiedilemma

4.4†††† Besluit

5††††††† Op weg naar het einde van onze cultuur: sociaal-democratie in de moderne tijd

5.1†††† Cultuur, politiek en cultuurpolitiek

5.2†††† Het socialisme is een cultuurpolitiek antwoord op de modernisering

5.3†††† De traditionele verwantschap tussen socialisten, kunstenaars en schrijvers

5.4†††† Het relatief grote belang dat socialisten hechten aan cultuurparticipatie

5.5†††† Het bevorderen van cultuurparticipatie

5.6†††† Nogmaals het emancipatiedilemma

5.7†††† Individualisme en relativisme

5.8†††† Tot slot

6††††††† Lof van de waarlijke politiek

6.1†††† Einde van de politiek en de geschiedenis?

6.2†††† Maatschappelijke rationalisering

6.3†††† De dwang van bureaucratie en markt††††††

6.4†††† Het redden van politiek en vrijheid

7††††††† Over het plannen van een toekomst

7.1†††† Planning bestaat uit meer dan bureaucratie

7.2†††† Planning van het pluralisme

7.3†††† Planologie en pluralisme

7.4†††† Kritiek op het pluralisme

7.5†††† Planning als functioneelrationeel handelen: markt en bureaucratie

7.6†††† Tot besluit

8††††††† Charles E. Lindblom heroverweegt de markt

8.1†††† Robuuste criticus, voorzichtige hervormer

8.2†††† Interview

9††††††† Robert A. Dahl: Kleine stappen brengen ons niet meer verder

9.1†††† Van socialisme naar sociaal-liberalisme en terug

9.2††††† Interview

10†††††† De corrumperingen van het lobbyen

10.1††† De hoogmoed en de val van Jack Abramoff

10.2††† Algemeen belang en deelbelangen

10.3††† Een industrie van lobbyers

10.4††† Lobbyen, politiek cynisme en maatschappelijke ongelijkheid

10.5††† Wetgeving gewenst?

11†††††† Een politicologie van hybride organisaties: de ideologie en de kennis

11.1††† De kenmerken van hybride organisaties

11.2††† Autonomie en innovatie

11.3††† Hybriditeit en ethisch pluralisme

11.4††† Hybriditeit in het maatschappelijk middenveld

11.5††† Hybriditeit en ideologie

11.6††† Onze kennis van de voor- en nadelen van hybride organisaties

11.7††† Verder onderzoek is gewenst

11.8††† Putten uit bestaande literatuur

11.9††† Tot besluit: het zoeken naar algemene theorieŽn

12†††††† Leren van de gebrekkige Civil Society van TsjechiŽ

12.1 †††Sociaal en politiek vertrouwen in TsjechiŽ in historisch perspectief

12.2††† Geen herstel van vertrouwen na De omwenteling

12.3†††† De moeizame ontwikkeling van maatschappelijke organisaties

12.4†††† Structurele versus culturele veranderingen

13††††††† Een dagelijks ervaren waarheid: een biografie van Isaiah Berlin

14††††††† Liberalisme en pluralisme:

††††††††††† Isaiah Berlin over de grondvesten van de westerse beschaving

14.1††† Grays interpretatie van en kritiek op Berlin

14.1.1Mensbeeld

17.1.2Pluralisme

14.1.3Het liberalisme als product van een willekeurige beschaving

14.2†††† Het pluralisme volgens Berlin

14.2.1Universaliteit in plaats van voluntarisme en particularisme

14.2.2Rationele argumentatie in plaats van radicale keuzen

14.2.3Individuele autonomie in plaats van anti-perfectionisme

14.2.4Het verband tussen pluralisme en liberalisme

14.2.5De minimale horizon van universele waarden en het liberalisme

14.3†††† Conclusie

 

Literatuur

Register