Publiek Gezocht:

Essays over Cultuur, Markt en Politiek

 

Inhoud

 

           Inleiding  7

1         Doeleinden, instrumenten en resultaten der Nederlandse cultuurpoli­tiek  13

2         Planning in het Nederlandse cultuurbeleid: een poging tot mixed-scanning  34

3         Een alternatieve politieke theorie over kunst en economie in een marktlibe­raal tijdperk  53

4         De opkomst van het marktdenken binnen de wereld der openbare bibliotheken  97

5         De mondiale vrije markt als bedreiging van de culturele pluriformi­teit en de individuele autonomie  105

6         Publiek gezocht: de politieke legitimiteit van kunstsubsidies  114

7         De arbeid, de vrije tijd en het Goede leven; een alternatief perspec­tief op de huidige economische ontwikkelingen en vooruitzichten  136

8         De onvermijdelijkheid en continuïteit van politiek en politieke begin­selen  184

 

            Noten  201

            Literatuuropgave  222

            Namenregister  233