Wegen naar Vrijheid
 

Het is mogelijk dat, zonder de druk van sociale krachten, politieke ideeŽn dood worden geboren: wat zeker is, is dat deze krachten, behalve wanneer zij zich kleden in ideeŽn, blind en richtingloos blijven.

Isaiah Berlin

 

Een natie is niet beschaafd omdat een paar van haar leden succesvol zijn in het vergaren van grote sommen geld en in het overtuigen van hun medeburgers dat een catastrofe zou plaats≠vinden wanneer zij hiertoe niet in de gelegenheid werden gesteld... Wat bepalend is voor een samenleving is niet zo zeer wat zij bezit als wel wat zij is en hoe zij haar rijkdom gebruikt. Zij is beschaafd in zoverre haar beleid wordt geleid door een juiste waarde≠ring van geestelijke doelen, in zoverre zij haar materiŽle hulpbronnen aanwendt om de waardigheid en de ontwikkeling te bevorderen van de menselijke wezens die haar samenstellen

Richard Tawney

 

Wanneer onze traditionele doelen geleidelijk aan worden gerea≠liseerd, en de samenleving met het verdwijnen van de oude onrechtvaardigheden in toenemende mate sociaal-democratisch wordt, zullen wij onze aandacht meer en meer richten op ande≠re, en op de langere termijn belangrijker sferen - die van persoonlijke vrijheid, geluk en culturele inspanning: het cultiveren van de vrije tijd, van schoonheid, gratie, vrolijk≠heid, spanning en van al die bezigheden, of ze nu verheven, vulgair of excentriek zijn, die bijdragen aan de veelkleurige structuur van een vol privť- en familieleven... Wij willen niet het rijk van de overvloed binnentreden, om vervolgens slechts tot de ontdekking te komen dat wij inmid≠dels de waar≠den zijn kwijtgeraakt die ons zouden kunnen leren hiervan te genieten.

Anthony Crosland