Recensies
Pluralism, Democracy, and Political Knowledge: Robert A. Dahl and his Critics on Modern Politics, Burlington (VT) and Farnham: Ashgate Publishing, November 2011.


 
David Ragazzoni. Political Studies Review, Vol. 12, No.3, 2014, pp. 411-2.

 
PDF
 
 
 
David Schlosberg. Australian Journal of Political Science, Vol. 48, No.3, 2013, pp. 379-81.

 
 
 


Een Lange Leegte: Over Maatschappelijk Onbehagen, Politieke Competentie en het Plannen van een Toekomst, Kampen: Uitgeverij Klement, november 2008, 304 pp.


 
Willem Breedveld, 'Zet de politiek weer als een A-merk in de markt!', Trouw, 20 juni 2009.

 
HTML
 
 
 
Luc Aerts. Ethische Perspectieven. Vol.19, No.2, 2009, pp.225-6.

 
HTML
 
 
 
Arnold Poelman. Veendam als wenkend perspectief? Over de 'lange leegte' in de politiek. Denkwijzer, Wetenschappelijk Bureau ChristenUnie. Jg.9, Nr.3, 2009, pp.30-32.

   
 


Modernization and its Political Consequences, New Haven and London: Yale University Press, 2006, 256 pp.


 
David Apter, Yale University, 2006

  David Apter, Yale University, 2006  
 


Pluralisme, Democratie & Politieke Kennis: Ontwikkelingen in de Moderne Tijd, Assen: Van Gorcum, 2005, 475 blz.


 
J.M.M. de Valk, 'Rehabilitatie van politiek', Civis Mundi, Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur, jg.44, No.4, 2005, p.194-5

  J.M.M. de Valk Civis Mundi, Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur, jg.44, No.4, 2005, p.194-5  
 
 
Rene Moerland, 'Zegt u het maar ; De machteloze houdgreep van politiek en burgers', NRC-Handelsblad, 3 juni 2005

  Rene Moerland, 'Zegt u het maar ; De machteloze houdgreep van politiek en burgers', NRC 3 juni 2005  
 
 
Boudewijn Steur, 'De politiek gerehabiliteerd', Openbaar Bestuur, no.5, mei 2005, p.31-2

  Boudewijn Steur Openbaar Bestuur, no.5, mei 2005, p.31-2  
 
 
Arnold Poelman, 'Een rehabilitatie van de politiek?, Denkwijzer: Studieblad van het Wetenschappelijke Instituut en de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie, jg.6, Nr.3, juni 2006, p.30-1

  Poelman  
 
 
Greetje Tromp, 'Een tuin vol grote namen', Socialisme & Democratie, Jg.63, Nr.11, 2006, pp.44-6

  Greetje Tromp, Socialisme & Democratie, 2006, Nr.11  
 
 
Frankie Schram,Samenleving & Politiek, jg.13, No.8, 2006, pp.58-60

  Schram 2006  
 


De Modernisering en Haar Politieke Gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter, Amsterdam: Boom, 304 blz.


 
Durk Hak, 'Weber, Schumpeter en Mannheim wisten 't al', Trouw, 8 september 2001

  Durk Hak, 'Weber, Schumpeter en Mannheim wisten 't al' Trouw, 8 september 2001  
 
 
Jouke de Vries, 'Naar een rehabilitatie van de politiek', Nederlandse Staatscourant, mei 2001

  Jouke de Vries, 'Naar een rehabilitatie van de politiek', Nederlandse Staatscourant, mei 2001  
 
 
Paul Dekker, De Nederlandse Staatscourant, 15 juni 2001

     
 
 
Marnix Verplancke, 'De politiek weer aan de macht', Filosofie Magazine, Vol. 10, No.6, 2001, p.63

  Marnix Verplancke. 'De politiek weer aan de macht', Filosofie Magazine, Vol. 10, No.6, 2001, p.63   
 
 
Marc Hooghe, De Standaard, 7 december 2001

     
 
 
Willy Deckers, 'Naar de wortels van het moderne politieke denken', Leesidee, 20 augustus 2001

 
HTML
Willy Deckers, 'Naar de wortels van het moderne politieke denken', <i>Leesidee</i>, 20 augustus 2001
 
 
 
Jack van Dijk, 'Meer politiek graag', OIKOS, nr.2, 2002, pp.114-9

  Jack van Dijk, 'Meer politiek graag', OIKOS, nr.2, 2002, pp.114-9  
 
 
Henk Kleijer, 'In de nadagen van de democratie?' (review-essay), Sociologische Gids, Jg.50, nr.3, 2003, pp.357-77

     
 
 
Greetje Tromp, 'Vragen aan de oude meesters', Socialisme & Democratie, Jg.60, Nr.4, 2003

  Greetje Tromp, Socialisme & Democratie, Jg.60, Nr.4, 2003  
 


Freedom and Culture in Western Society, New York & London: Routledge, 1997, 334 blz. (vertaling van Wegen naar Vrijheid)


 
Brent Pickett, American Political Science Review, Vol.92, No.3, 1998

  Brent Pickett, American Political Science Review, Vol.92, No.3, 1998  
 


Publiek Gezocht: Essays over Cultuur, Markt en Politiek, Amsterdam: Boom, 235 blz.


 
A.H. Berg, 'Ontwikkelingen binnen de bestuurskunde: vernieuwende publicaties', Bestuurskunde, Jg.7, nr.4, p.175-6

  A.H. Berg, Bestuurskunde, Jg.7, nr.4, p.175-6  
 
 
D. van den Ende, 'Publiek gezocht', De Nederlandse Staatscourant, 13.III.1997

  D. van den Ende: de Nederlandse Staatscourant, 13.III.1997  
 
 
S. van der Burg, 'Tijd voor een nieuwe koers', Filosofie Magazine, Jg.6, nr.4, 1997

  S. van der Burg: Filosofie Magazine, Jg.6, nr.4, 1997  
 
 
G. Roethof, Idee, Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66, Jg.18, Nr.2, 1997

     
 
 
Joost Eskes, 'Meer markt of meer missie?', Bibliotheekblad, Nr.12, 1997

  J. Eskes: Bibliotheekblad, Nr.12, 1997  
 
 
Nico van Rossen, 'Het virus van de negatieve vrijheid', Trouw, 20 febr. 1997

  Nico van Rossen, 'Het virus van de negatieve vrijheid', Trouw, 20 febr. 1997  
 
 
Ria Lavrijsen, 'Een hartstochtelijk pleidooi voor culturele competentie', Krisis, Tijdschrift voor Filosofie, Nr. 70, lente 1998, pp.97-102

  Een hartstochtelijk pleidooi voor culturele competentie'. In: Krisis. Tijdschrift voor filosofie. Nr. 70, lente 1998  
 


Wegen naar Vrijheid: Autonomie, Emancipatie en Cultuur in de Westerse Wereld, Amsterdam: Boom, 428 blz. (volledig herziene versie van Vrijheid, Autonomie, Emancipatie)


 
Paul Kalma, 'Mensen zijn geen varkens', De Volkskrant, Jg.73, 24.III.1995, p.9

 
HTML
Paul Kalma: De Volkskrant, Jg.73, 24.III.1995, p.9
 
 
 
Bert van den Brink, Filosofie Magazine, Jg.4, Nr.5, juni 1995, p.60-1

  Bert van den Brink: Filosofie Magazine, Jg.4, Nr.5, juni 1995, p.60-1  
 
 
Bas van Stokkum, De Volkskrant, 1.VII.1995, p.27

  Bas van Stokkum: De Volkskrant, 1.VII.1995, p.27  
 
 
Joost Eskes, 'Vrijheid, blijheid, vrijblijvendheid', Bibliotheek & Samenleving, Vol.23, Nr.11, 1995, p.28

  Joost Eskes, Bibliotheek en Samenleving  
 
 
Tom Claes, Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, Nr.4, 1995

     
 
 
J.A.A. van Doorn, Beleid & Maatschappij, Jg.XXII, Nr.6, 1995

  J.A.A. van Doorn: Beleid & Maatschappij, Jg.XXII, Nr.6, 1995  
 
 
Ph.A. Idenburg, Beleidswetenschap, Nr.4, 1996, pp.381-2

  idenburg, Beleidswetenschap 1996  
 
 
A.J. van der Staay, 'Naar een algemene cultuurpolitiek', ChristenDemocratische Verkenningen, Nr.6, 1996, p.265-76

  A.J.van der Staay: ChristenDemocratische Verkenningen, Nr.6, 1996, p.265-76  
 
 
H. van Erp, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Vol.88, Nr.2, p.163

     
 


Vrijheid, Autonomie, Emancipatie: Een Politiekfilosofische en Cultuurpolitieke Beschouwing, Delft: Eburon, 1991, 373 blz.


 
J.A.A. van Doorn, 'Beslissen voor anderen', HP/De Tijd, 6 november 1992, p.17

  J.A.A. van Doorn 'Beslissen voor anderen', HP/De Tijd, 6 november 1992, p.17  
 
 
C. Smithuysen, Boekmancahier, Kwartaalschrift over Kunst, Onderzoek en Beleid, 1991

     
 
 
C.J.M. Schuyt, 'Een vrij debat over vrijheid', Vrij Nederland, 18 januari 1992, p.69

  C.J.M. Schuyt, 'Een vrij debat over vrijheid', Vrij Nederland, 18 januari 1992, p.69  
 
 
K.M. Paling, Intermediair, 5 juni 1992, Jg.28, Nr. 23, p.59

  K.M. Paling: Intermediair, 5 juni 1992, Jg.28, Nr. 23, p.59  
 
 
G. Nuchelmans, oordeel jury van De la Court-prijzen 1991, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

  G.Nuchelmans, KNAW, voorzitter beoordelingscommissie van De la Court-prijzen 1991.  
 
 
B. van Stokkum, 'Het grote publiek laat zich niet verleiden door lage prijzen en een breed aanbod, het moet voor de kunst gewonnen worden', Binnenlands Bestuur, 28 augustus 1992, p.30-31

  B. van Stokkum, 'Het grote publiek laat zich niet verleiden door lage prijzen en een breed aanbod, het moet voor de kunst gewonnen worden, Binnenlands Bestuur, 28 augustus 1992, p.30-31  
 
 
A. Hoogerwerf, oordeel jury politicologenjaarprijs 1991-2, Acta Politica, 1992, Nr.4, pp.492-3

  A.Hoogerwerf (namens jury politicologenjaarprijs): Acta Politica, 1992, Nr.4, 492-3  
 
 
Bart Tromp, 'Obiter Dicta 12', Maatstaf, 1994, nr.4, pp.25-31

  Bart Tromp: Maatstaf, 1994, nr.4  
 
 
P. Tommissen, Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, Jg.37, Nr.1, 1992, p.76-77

  P.Tommissen, Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, Jg.37, Nr.1, 1992, p.76-77  
 
 
P. Thoenes, 'Cultuurbeleid en positieve vrijheid', Civis Mundi: Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur, Jg.30, Nr.2, april 1991, p.75-76

  P.Thoenes, 'Cultuurbeleid en positieve vrijheid', Civis Mundi: Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur, Jg.30, Nr.2, april 1991, p.75-76