Inleiding 7

1         Doeleinden, instrumenten en resultaten der Nederlandse cultuurpoli­tiek 13

2         Planning in het Nederlandse cultuurbeleid: een poging tot mixed-scanning 34

3         Een alternatieve politieke theorie over kunst en economie in een marktlibe­raal tijdperk 53

4         De opkomst van het marktdenken binnen de wereld der openbare bibliotheken 97

5         De mondiale vrije markt als bedreiging van de culturele pluriformi­teit en de individuele autonomie 105

6         Publiek gezocht: de politieke legitimiteit van kunstsubsidies 114

7         De arbeid, de vrije tijd en het Goede leven; een alternatief perspec­tief op de huidige economische ontwikkelingen en

  vooruitzichten 136

8         De onvermijdelijkheid en continuïteit van politiek en politieke begin­selen 184

Noten 201

Literatuuropgave 222

Namenregister 233