Jouke de Vries. Naar een rehabilitatie van de politiek. Nederlandse Staatscourant, mei 2001.

Durk Hak. Weber, Schumpeter en Mannheim wisten het al, Trouw, 8 september 2001.

Marnix Verplancke. De politiek weer aan de macht. Filosofie Magazine, Vol. 10, No.6, 2001, p.63.

Jack van Dijk. Meer politiek graag. OIKOS, Jg.21, nr.2, 2002, pp.114-9

Willy Deckers. Naar de wortels van het moderne politieke denken. Leesidee, Jg.20, Augustus 2001.

Henk Kleijer. In de nadagen van de democratie? (review-essay), Sociologische Gids, Jg.50, nr.3, 2003, pp.357-77.

Greetje Tromp. Vragen aan de oude meesters. Socialisme & Democratie, Jg.60, Nr.4, 2003.

Paul Dekker. De Nederlandse Staatscourant. 15 juni 2001.

Marc Hooghe. Hans Blokland over de malaise van de moderniteit. De Standaard, 7 december 2001.