Vrijheid, Autonomie, Emancipatie: Een Politiekfilosofische en Cultuurpolitieke Beschouwing (Delft: Eburon. 1991) is in 1995 in een bewerkte versie uitgegeven bij Boom Amsterdam onder de titel Wegen naar Vrijheid: Autonomie, Emancipatie en Cultuur in de Westerse Wereld.

In 1991 promoveerde ik op Vrijheid, Autonomie, Emancipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Summa Cum Laude). Promotor was prof. dr. J.M.M. de Valk. De overige commissieleden waren prof. dr. A.C. Zijderveld (Universiteit Tilburg); prof. dr. B. Tromp (Universiteit Leiden); Dr. W.A. Arts (Universiteit Twente); prof. dr. S.W. Couwenberg (Erasmus Universiteit Rotterdam); prof. dr. C.J.M. Schuyt (Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. H.E.S. Woldring (Vrije Universiteit, Amsterdam).

Het boek werd in 1992 bekroond met de Pieter de la Court Prijs van de Koninklijke Nederlandse Akade­mie van Weten­schappen. De beoordelingscommissie bestond uit: prof. dr. G.Nuchel­mans, prof. dr. J.S.Kramer, prof. dr. A.D. de Groot, prof. dr. P.E.Josselin de Jong, prof. dr. M.E.H.M.Maud en prof. dr. M.Stol.

In 1992 werd het boek eveneens bekroond met de Jaarprijs Politicologie van de Nederlandse Kring voor Politieke Wetenschap. De jury bestond uit prof. dr. A.Hoogerwerf, prof. dr. J.J. van Cuilenburg en prof. dr. J.E.Keman.

Recensies Vrijheid, Autonomie Emancipatie