Socialisme & Democratie (Jg. 79, No. 2), het blad van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, publiceerde in het voorjaar van 2022 een artikel over de idee van deliberatie en over enige deliberatieve projecten die Social Science Works in Duitsland heeft doorgevoerd:  10. H Blokland_Een programma tegen democratisch verval_SD_2022_2. Op de website van Social Science Works is een uitgebreidere versie in het Engels beschikbaar, klik daarvoor hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert